Cleaning

เราเป็นบริษัทผู้จำหน่ายน้ำยาเคมีในเครื่องจักรต่างๆ อาทิเช่น หม้อไอน้ำ เครื่องระบายความร้อน อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น รวมถึงเคมีที่ใช้สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งยังเป็นผู้ให้คำแนะนำและรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำ โดยน้ำยาเคมีที่ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ ได้รับการรับรองจาก Food and Drug Agministration